Cauza C-381/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Republica Federală Germania) la 22 august 2008 — Car Trim GmbH/KeySafety Systems SRL