Întrebare scrisă E-6501/07 adresată de Robert Goebbels (PSE) Comisiei. Afacerea Eurostat