Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5286 — Lion Capital/Foodvest) Text cu relevanță pentru SEE