Întrebare scrisă P-0921/07 adresată de Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Comisiei. Abbas Lisani, deţinut politic azerbaidjan şi prizonier de conştiinţă în Iran