Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 578/2011 tas- 16 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix