Întrebare scrisă P-5002/09 adresată de Estelle Grelier (S&D) Comisiei. Criza din sectorul laptelui