Vella u.c. TITJUR Ģenerāladvokāta Lenz secinājumi, sniegti 1989. gada 12.decembrī. # Rosaria Vella u.c. pret Alliance nationale des mutualités chrétiennes. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Cour du travail de Mons - Beļģija. # Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums. # Lieta C-324/88.