Întrebare scrisă E-3998/08 adresată de Kathy Sinnott (IND/DEM) Comisiei. Legislație europeană privind construirea de crematorii în Meath și Ringaskiddy