Nariadenie Komisie (ES) č. 1220/2007 z  18. októbra 2007 , ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných ciel pre dovoz melás v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 1110/2007