Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1220/2007 tat- 18 ta’ Ottubru 2007 li jimmodifika l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni tal-melassa fis-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1110/2007