Nařízení Komise (ES) č. 1220/2007 ze dne 18. října 2007 , kterým se mění reprezentativní ceny a výše dodatečných cel při dovozu melasy v odvětví cukru stanovené nařízením (ES) č. 1110/2007