Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de numire a trei membri polonezi și a doi supleanți polonezi în cadrul Comitetului Regiunilor