Direcția Generală Societatea Informațională și Mass-media – Publicarea unui post vacant de consilier principal (gradul AD 14) – [articolul 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor] – COM/2007/10044