Decizia Comisiei din 22/08/2008 de declarare a unei concentrări compatibilă cu piaţa comună (Cazul COMP/M.5282 - BARCLAYS / COMPUTERLINKS) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (Numai textul în limba engleză este autentic.)