Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 22/08/2008) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5282 - BARCLAYS / COMPUTERLINKS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)