Întrebare scrisă E-4930/08 adresată de Dragoș Florin David (PPE-DE) Consiliului. Incălcarea drepturilor cetățenilor