Întrebare scrisă E-5404/07 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Comisiei. Restituirea documentelor confiscate în timpul războiului civil din Spania