2009/424/CE: Decizia Comisiei din 28 mai 2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului în ceea ce privește restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea uleiurilor lampante și a lichidelor de aprins focul pentru barbecue [notificată cu numărul C(2009) 4020] (Text cu relevanță pentru SEE)