Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/84/CEE privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice COM(2006) 486 final