Întrebare scrisă E-3996/07 adresată de Hélène Flautre (Verts/ALE) Comisiei. Evaluarea ajutoarelor acordate de UE în urma inundaţiilor din România în 2005