Komunikat Komisji na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana dokonana przez Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Campbeltown, Glasgow i Tiree oraz Glasgow i Barra (Tekst mający znaczenie dla EOG)