Mededeling van de Commission overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door het Verenigd Koninkrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten op de routes Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree en Glasgow-Barra (Voor de EER relevante tekst)