Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Změna závazků veřejné služby týkajících se pravidelné letecké dopravy na trase Glasgow – Campbeltown, Glasgow – Tiree a Glasgow – Barra ze strany Spojeného království (Text s významem pro EHP)