Съобщение на Комисията съгласно член 4, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета — Изменение от страна на Обединеното кралство на задълженията за обществена услуга по отношение на редовните въздушни линии между Глазгоу и Кемпбълтаун, Глазгоу и Тайри, и Глазгоу и Бара (Текст от значение за ЕИП)