Utilizarea energiei din surse regenerabile ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (COM(2008)0019 — C6-0046/2008 — 2008/0016(COD))