Regulamentul (CE) nr. 21/2009 al Comisiei din 14 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume