2008/322/CE: Decizia Comisiei din 18 aprilie 2008 de prelungire a validității Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt puse pe piață și să interzică punerea pe piață a brichetelor fantezie [notificată cu numărul C(2008) 1442] (Text cu relevanță pentru SEE)