Întrebare scrisă E-5762/09 adresată de Kathleen Van Brempt (S&D) Comisiei. Contribuția acoperişurilor albe la combaterea schimbărilor climatice