Întrebare scrisă E-0807/07 adresată de Philip Dimitrov Dimitrov (PPE-DE) Comisiei. Fonduri structurale 2007-2013