Întrebare scrisă E-0603/08 adresată de Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Comisiei. Condamnarea unui profesor universitar din Turcia pentru încălcarea articolului 301 din codul penal