Întrebare scrisă P-2366/08 adresată de Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Comisiei. Impunerea de către UE de taxe de înscriere comune în învățământul superior