Kommissionens förordning (EG) nr 622/2009 av den 15 juli 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker