Regulamentul (CE) nr. 622/2009 al Comisiei din 15 iulie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume