Komission asetus (EY) N:o 622/2009, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2009 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi