Komisjoni määrus (EÜ) nr 622/2009, 15. juuli 2009 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril