Cauza C-29/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Regeringsrätten (Suedia) la 25 ianuarie 2008 — Skatteverket/AB SKF