Întrebare scrisă P-5551/08 adresată de Jean Lambert (Verts/ALE) Comisiei. Numărul persoanelor salvate pe mare de către FRONTEX și numărul persoanelor care au depus cerere de acordare de azil