Întrebare scrisă E-006485/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) adresată Comisiei. Turcia