Cauza T-217/07: Acțiune introdusă la 26 iunie 2007 — Las Palmeras/Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene