Întrebare scrisă E-004315/11 Lorenzo Fontana (EFD) adresată Comisiei. VP/ÎR – Serviciul European de Acțiune Externă în zona Caraibelor de Vest și costurile pentru UE