Cauza C-492/06: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 4 octombrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Consiglio di Stato — Italia) — Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano (Achiziții publice — Directiva 89/665/CEE — Procedură care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice — Persoane care pot avea acces la căile de atac — Asociație temporară ofertantă — Dreptul oricăruia dintre membrii unei asociații temporare de a exercita în nume propriu o cale de atac)