Cauza T-438/09: Ordonanța Tribunalului din 14 decembrie 2009 — Serifo/Comisia și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură