Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul nr. COMP/M.4555 — CNP Assurances/Skandia Vida) Text cu relevanță pentru SEE