Întrebare scrisă P-4843/09 adresată de Gilles Pargneaux (S-D) Comisiei. Delocalizarea în Polonia a unei uzine Dell din Irlanda