Întrebare scrisă E-0725/08 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Directiva 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare