Întrebare scrisă E-0236/08 adresată de Jana Bobošíková (NI) Comisiei. Poziţia Comisiei Europene privind diferitele modalităţi de asistenţă pentru orfani şi copii abandonaţi şi maltrataţi proveniţi din familii disfuncţionale