Rectificare la avizele Comisiei în cadrul articolului 17 alineatul (5) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru ( Directiva privind timpul de lucru ) ( JO C 245, 13.10.2009 )