Rezoluția Parlamentului European din 24 aprilie 2007 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2005, secțiunea V - Curtea de Conturi