Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime (COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD))