Cauza F-71/09: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 12 mai 2011 — Caminiti/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Acțiune vădit nefondată — Intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 — Articolele 44 și 46 din statut — Articolul 7 din anexa XIII la statut — Încadrare — Factor de multiplicare — Puncte de promovare]